Neki podaci o Janičićima

Извучено из књиге “ВИЛУСИ” аутора Чеда Спасојева Булајића:

Отишли у Америку почетком 20. вијека:

(Већина се вратила и учествовала као добровољци у Балканским ратовима и у Првом свјетском рату, док су неки остали да живе у Америци. У загради су означене године повратка)

Јаничић  Ђ. Алекса (1912)
Јаничић  Б. Васо (1912)
Јаничић  П. Васо (1912)
Јаничић  Ш. Илија (1912)
Јаничић  Ж. Јован (1912)
Јаничић  С. Крсто (1912)
Јаничић  Ш. Косто – остао
Јаничић  Ј. Максим (1912)
Јаничић  Ј. Машан (1915)
Јаничић  Ј. Митар – остао
Јаничић  Ђ. Никола – остао
Јаничић  Ђ. Никола (1912)
Јаничић  Ж. Никола (1912)
Јаничић  В. Петар – остао
Јаничић  Ђ. Петар (1912)
Јаничић  К. Спасоје – остао
Јаничић  А. Стсван (1914)
Јаничић  В. Стојан – остао
Јаничић  Ј. Томо (1912)

Погинули у борбама против Турака током 19. вијека

Јаничић А. Благоје – 1875 (Требиње)
Јаничић Б. Видак – 1876 (Клек)
Јаничић Р. Драго – 1877 (Никшић)
Јаничић П. Митар – 1852 (Плана)
Јаничић В. Тривко – 1876 (Крстац)

Погинули у Балканским и Првом светском рату (1912–1918)

Јаничић П. Благоје
Јаничић Б. Васо
Јаничић А. Ђорђије
Јаничић Л. Ђорђије
Јаничић Г. Илија
Јаничић Л. Јован
Јаничић Ж. Јован
Јаничић Б. Марко
Јаничић Ј. Мато
Јаничић Ј. Машан
Јаничић П. Милић
Јаничић Ј. Милутин
Јаничић Б. Никола
Јаничић Р. Перо
Јаничић Д. Ристо
Јаничић А. Стеван
Јаничић М. Стеван
Јаничић С. Шпиро
Јаничић А. Шћепан

Погинули у Другом светском рату (1941-1845)

Јаничић Милићев Бајо, Броћанац, земљорадник; учесник НОП до маја 1942. године када је приступио четницима; у одступању према Словенији погинуо 1945. године.

Јаничић Радованов Вукашин, Броћанац, земљорадник; учесник НОП од 1944. године; рањен у борби код Сарајева од последица умро 1945. године у Броћанцу.

Јаничић Новичин Лако, Броћанац, земљорадник; био у четницима; пресудом Војног суда II ударног корпуса 16. 11. 1944. године у Грахову осуђен на смрт.

Јаничић Милићев Марко, Броћанац, земљорадник; учесник НОП до маја 1942. године када је приступио четницима; послије ослобођењаГрахова октобра 1944. године прикривао се у Скорча гори гдје је погинуо.

Јаничић Гаврилов Милан, Броћанац, ђак; учесник НОП од 1941. године и члан КПЈ; интерниран у италијански затвор на Цетиње; погинуо априла 1944. године у Скорча гори (Клобук) као омладински руководиоц чете.

Јаничић Ђуров Мирко, Броћанац, земљорадник; учесник НОП од 1941. године и члан КПЈ; био у затвору 1942/1943. године у Грахову; погинуо од Италијана у Броћанцу јуна 1943. године као политичко-партијски радник.

Јаничић Шћепанов Обрен, Броћанац, земљорадник; погинуо 1945. године у Босни као борац НОВ.

Јаничић Костов Пајо, Броћанац, земљорадник; убијен од балиста 1943. године у Лазареву, Приштина

Јаничић Томов Пејо, Броћанац, земљорадник; борац НОВ од 1944. године; погинуо као борац 5. црногорске бригаде на Матешеву.

Јаничић Милићев Раде, Броћанац, подофицир ЈВ; учесник НОП до маја 1942. године и био замјеник командира Вилушке чете; затим приступио четницима и постао командант четничког батаљона у Херцеговини; трагично погинуо у саобраћајном удесу на путу Билећа – Требиње 1942. године.

Јаничић Шћепанов Раде, Броћанац, службеник; учесник четничког покрета; послије ослобођења Грахова октобра 1944. године одступио према Словенији гдје је погинуо маја 1945. године.

Јаничић Лукин Стеван, Броћанац, земљорадник; учесник НОП; погинуо 1944. године код Куршумлије, Србија као командант мјеста Подујево.

One thought on “Neki podaci o Janičićima

  1. Na početku u polju “Otišli u Ameriku početkom 20. vijeka”, treba dodati Filipa Špirova Janičića, koji je otišao i radio u Americi, sa bratom Kostom, koji je na ovome spisku gore. Filip se vratio kao dobrovoljac iz Amerike, a njegov brat Kosto ostao i umro u Americi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*